Kıbrıs Batı Üniversitesi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları derneği (MÜSİAD) eğitim – öğretim ve kültürel işbirliğine başlamış bulunmaktadır

İki kurumun da amacı eğitim, yönetim ve bilimsel konularındaki anlayışlarını ve deneyimlerini bir birine aktarmak,

kurumların personelleri ve öğrencileri arasında ilişkiler sağlamak, bir birinin eğitim konusunda tecrübelerinden faydalanmak ve karşılıklı fikir alış – verişinde bulunmaktır.

İki kurum da karşılıklı anlaşarak eğitim programları, ortak bilimsel araştırmalar, konferanslar, seminerler , sempozyum ve geziler düzenleyecektir.  Sertifikalı eğitimler, dil eğitimleri, atölye çalışmaları , hizmet içi kursların yanı sıra MÜSİAD bünyesine mensup kurum ve kuruluşların iş yerlerinde üniversitemizin öğrencilerine staj imkanı sağlanacaktır.